Бизнес възможности


Бизнес възможности в Морско Казино Варна

В процеса на основен ремонт, сградата е изградена с помощта на най- съвременни технологии, качествени ОВК съоръжения, обезпечена доставка на газ, осигурено резервирано захранване от два отделни трансформатора , със собствен дизелагрегат с много висока мощност, видеонаблюдение, СОТ, жива охрана и постоянен мониторинг на отделните разходи в реално време. Обща площ на Комплекс Морско казино: Около 6000 кв.м с капацитет за общо 1000/1200 седящи места във всички заведения. В комплекса ще бъдат разположени два ресторанта с големи тераси, като към единия е приобщена и обособена Виенска сладкарница, а към другия скай бар. На територията на Морско казино са разположени още бистро, козметичен салон, арт галерия, винарна в сутерена, закрит и открит детски анимационен център.


Разпределение и функции на площите, които ще се отдават за управление и под наем в комплекс „Морско казино”

Винарна


Подобект Винарна включва: Сутерен: зала Винарна и кухня Винарна с прилежащите към нея складове, битовка и тоалетна, както и склад отпадъци (2,89 м2); Обща квадратура: 262,01 м2, както и 99,77 м2 общи части – всичко: 361,78 кв.м

Бистро


Подобект Бистро включва: Сутерен: кухня Бистро с прилежащите към нея складове, както и склад отпадъци (6,12 м2); Кота 0.00: кухня и зала Бистро, допълнителен прилежащ терен от северозапад, извън сградата. Обща квадратура (включително външна зона 93.05 м2): 419,97 м2, както и 133,29 м2 прилежащи общи части – всичко: 553,26 кв.м Към бистрото е включен и Детски център: •Кота 0.00: зала детски център Обща квадратура: 78,56 м2, както и 29,94 м2 – всичко:108,50 м2, или за целия подобект: бистро и артгалепия - 583,20 кв.м

РЕСТОРАНТ „СИН САЛОН“с обособен скай бар
Подобект Син салон включва:
Сутерен: кухня Син салон с прилежащите към нея складове, битовки и тоалетни, както и склад отпадъци (8,13 м2); Кота 0.00: зала Син салон със сцена и гримьорна, кухня, тераса и сцена/детски летен център; междинно ниво: офис Син салон; +4.00: второ ниво на зала Син салон, обслужващи помещения и тераса; +8.00: покривна тераса-с площ от 300,35 м2; Обща квадратура: 1977,24 м2, както и двор с площ от 788 м2 и 548,21 м2 общи части – всичко: 3313,45 кв.м

РЕСТОРАНТ „ЧЕРВЕН САЛОН“


с обособена виенска сладкарница

Подобект Червен салон включва:

Сутерен: кухня Червен салон с прилежащите към нея складове, битовки и тоалетна, както и склад отпадъци (5,55 м2); Кота 0.00: вертикална комункация; Междинно ниво: вертикална комункация; +4.00, +4.85: зала Червен салон със сцена, ВИП зала, обслужващи помещения и кухня, открита тераса; +8.00: второ ниво на зала Червен салон и покривна тераса. Обща квадратура: 1298,55 м2, както и 370,02 м2 общи части–всичко:1 668,57 кв.м

Презентации и документи


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ Общи условия за наем
Наемателите ще могат да сключат договори за срок от 5 години, при фиксирана наемна цена, с клауза за продължаване за още 5 години при липса на съществени промени в обществено-икономическите условия. Наетите помещения ще бъдат предавани в завършен вариант тип „по БДС”, с допълнително изпълнени: завършени напълно общи санитарни помещения, подови покрития в другите общи части, складовете и кухните, изпълнение ОВК инсталации, с доставени и монтирани крайни устройства за тях, индивидуално обслужващи съответната зона на комплекса.
Комплексът е газоснабден с природен газ и осигурен с дизелов агрегат като резервно захранване. От собствениците се предлагат и възможности за култулно-развлекателна и информационна обща програма, за ползване от всички наематели. Осигурена е грижата за децата, в обособен детски кът, нает в съвкупност с бистрото от един наемател.
Общи условия за управление
Партньорите, които желаят да сключат договор за съвместно управление със свързано с „Морска градина Варна” ЕАД дружество, следва да имат предвид следното:
Като алтернатива на наемните отношения, може да се създадат съвместни дружества, с допълнително договорено съотношение в капитала, според което страните ще участват в наемането и управлението само на ДВЕ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ КОМПЛЕКСА:
- БИСТРО с прилежащ в съседство с него детски кът;
- АРТ ГАЛЕРИЯ.
Тези съвместни дружества ще могат да сключат договори за наем с дружеството-собственик, за срок от 5 години, при фиксирана наемна цена, с клауза за продължаване за още 5 години при липса на съществени промени в обществено-икономическите условия.
Наетите помещения ще бъдат предавани в завършен вариант, тип „по БДС”, с допълнително изпълнени: завършени напълно общи санитарни помещения, подови покрития в другите общи части, складовете и кухните, изпълнение ОВК инсталации, с доставени крайни устройства за тях.
Основна икономическа цел за първите 5 години е пълно изплащане на направената допълнително инвестиция за закупуване на нужното оборудване, при което ще се извършва и ежегодно разпределение на реализираната печалба в съответствие с договореното дялово участие и одобрения между страните план за развитие.
НАЕМАНЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ
Ако желаете да наемете или управлявате по договор в съответствие със зонирането на комплекса някои от помещенията, моля, заявете писмено Вашия интерес с кратко представяне на Вашето дружество и конкретните Ви намерения за работата си в нашия комплекс. След това, във взаимно удобно време ще се срещнем, за да обсъдим конкретните възможности.
Окончателният размер на площите за всяка от зоните подлежи на прецизиране в хода на преговорите.
1. Ресторант „Син салон”:
- на две нива с площ от 2314 кв.м + 411 кв.м общи части;
- с две тераси - на партер и етаж +1;
- обособена голяма лятна градина със сцена и детски кът - с обща площ 828 кв.м.;
- покривна тераса със скай бар - 280 кв.м.
2. Ресторант „Червен салон” с обособена Виенска сладкарница:
- на две нива - 1012 кв.м и общи части - 316 кв.м;
- с две външни тераси - на етажи +1 и +2.
3. Бистро
- площ - 422 кв.м и общи части - 94 кв.м;
- с покрив от остъклен атриум;
- в югоизточната част, с панорама към морето и известния и от БТВ фонтан, създаден от Кирил Шиваров.
4. Закрит детски център - Партер (до бистрото)
- площ - около 100 кв.м.
5. Винарна - Сутерен
- площ - 360 кв.м и общи части - 80 кв.м.
6. АРТ галерия – Партер
- площ - 180 кв.м.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА ПЛОЩИТЕ
В този раздел имате възможността да прегледате планове, които ще ви представят разпределението и функциите на площите в комплекс Морско казино.
Български