Бизнес възможности


Бизнес възможности в Морско Казино Варна

Сградата е изградена с помощта на най- съвременни технологии, качествени ОВК съоръжения, обезпечена доставка на газ, осигурено резервирано захранване от два отделни трансформатора , със собствен дизел-агрегат с много висока мощност, видеонаблюдение, СОТи жива охрана. Обща площ на Комплекс Морско казино: около 6000 кв.м с капацитет за общо 1000/1200 седящи места във всички заведения. В комплекса ще бъдат разположени три ресторанта с големи тераси, като към единия е приобщена и обособена Виенска сладкарница, а към другия скай бар. На територията на Морско казино са разположени още: козметичен салон, арт галерия, нощен музикален клуб в сутерена, детски център.


Разпределение и функции на площите, които ще се отдават за управление и под наем в комплекс „Морско казино”

Музикален клуб


Музикалния клуб е в сутерена на сградата и включва: преддверие с тоалетни, музикална зала с бар и въртяща се на 360 градуса сцена, складови помещения, битовка и тоалетна за персонала, както и склад отпадъци (2,89 м2); Обща квадратура е 361,78 кв.м и включва 262,01 кв.м основна част и 99,77 кв.м прилежащи общи части.

Ресторант „Галерия”


Подобект – ресторант „Галерия” е действащ класически ресторант, категоризиран като тризвезден и включва: в сутерена: кухня Бистро с прилежащите към нея складове, както и склад отпадъци (6,12 м2); на партерния етаж: кухня и зала с около 90 места, както и допълнителен външен прилежащ терен от северозапад, извън сградата с още около 50 места. Обща квадратура (включително външна зона 93.05 м2) е 553,26 кв.м и включва : 419,97 кв.м основна част и 133,29 кв.м прилежащи общи части .

Детски център


Подобект Детски център е разположен непосредствено до ресторант „Галерия” на сутерена, с панорама към Морската градина. Обща квадратура е 108,50 кв.м и включва: 78,56 кв.м основна част и 29,94 кв.м прилежащи общи части. Центърът е действащ от ноември 2018г. и в него се работи по специална програма за деца от 0 до 5 г. , създадена от Франсоаз Долто- френски психоаналитик и пионер в детската анализа, както и с деца от 5 до 10г – включително с часове по рисуване и актьорско майсторство.

РЕСТОРАНТ „СИН САЛОН“с обособен скай бар
Подобект: ресторант „Син салон” е с обща площ от 3 313,45 кв.м, включваща 1977,24 кв.м основна част, двор с площ от 788 кв.м и 548,21 кв.м общи части.
Разположен е на пет нива, както следва:
сутерен: кухня Син салон с прилежащите към нея складове, битовки и тоалетни, както и склад отпадъци (8,13 м2);
партер (кота 0.00) : включва зала Син салон със сцена и гримьорна, кухня, тераса и сцена/детски летен център;
междинно ниво (кота +2,40): офис Син салон;
второ ниво на зала Син салон (кота +4.00) , обслужващи помещения и тераса;
покривна тераса (кота +8.00) -с площ от 300,35 кв.м.

РЕСТОРАНТ „БЯЛ САЛОН“


с обособена виенска сладкарница

Подобект Червен салон включва общо 1 668,57 кв.м от които: 1298,55 кв.м основна част и 370,02 кв.м прилежащи общи части.
В сутерена е разположена кухня с прилежащите към нея складове, битовки и тоалетна, както и склад отпадъци (5,55 м2); На партерния етаж има вертикална комункация/стълбище и два асансьора/. На второто основно ниво в комплекса(кота+4,85) са разположени:залата на ресторант Червен салон със сцена, обособена ВИП зала, обслужващи помещения и кухня, както и открита тераса на (кота+4,00); На третото основно нива, на което е разположен и скай-бар на „Син салон” (кота+8,00) се намират: второ ниво на зала Червен салон, обслужващи помещения, тоалетна и покривна тераса.

КОЗМЕТИЧЕН САЛОН


На междинното ниво в сградата (кота+2,40) е разположен експертен козметичен салон на Biologique Recherche, в който се предлагат всички козметични процедури за лице, тяло и коса на водещия в света на козметологията френски бранд за красота. В салона се предлагат ексклузивно и процедури с апаратите за радиочестота INDIBA, като с тяхна помощ се третират естетични и физиотерапевтични проблеми.

Презентации и документи


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ Общи условия за наем
Наемателите ще могат да сключат договори за срок от 5 години, при фиксирана наемна цена, с клауза за продължаване за още 5 години при липса на съществени промени в обществено-икономическите условия. Наетите помещения ще бъдат предавани в завършен вариант тип „по БДС”, с допълнително изпълнени: завършени напълно общи санитарни помещения, подови покрития в другите общи части, складовете и кухните, изпълнение ОВК инсталации, с доставени и монтирани крайни устройства за тях, индивидуално обслужващи съответната зона на комплекса.
Комплексът е газоснабден с природен газ и осигурен с дизелов агрегат като резервно захранване. От собствениците се предлагат и възможности за култулно-развлекателна и информационна обща програма, за ползване от всички наематели. Осигурена е грижата за децата, в обособен детски кът, нает в съвкупност с бистрото от един наемател.
Общи условия за управление
Партньорите, които желаят да сключат договор за съвместно управление със свързано с „Морска градина Варна” ЕАД дружество, следва да имат предвид следното:
Като алтернатива на наемните отношения, може да се създадат съвместни дружества, с допълнително договорено съотношение в капитала, според което страните ще участват в наемането и управлението само на ДВЕ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ КОМПЛЕКСА:
- БИСТРО с прилежащ в съседство с него детски кът;
- АРТ ГАЛЕРИЯ.
Тези съвместни дружества ще могат да сключат договори за наем с дружеството-собственик, за срок от 5 години, при фиксирана наемна цена, с клауза за продължаване за още 5 години при липса на съществени промени в обществено-икономическите условия.
Наетите помещения ще бъдат предавани в завършен вариант, тип „по БДС”, с допълнително изпълнени: завършени напълно общи санитарни помещения, подови покрития в другите общи части, складовете и кухните, изпълнение ОВК инсталации, с доставени крайни устройства за тях.
Основна икономическа цел за първите 5 години е пълно изплащане на направената допълнително инвестиция за закупуване на нужното оборудване, при което ще се извършва и ежегодно разпределение на реализираната печалба в съответствие с договореното дялово участие и одобрения между страните план за развитие.
НАЕМАНЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ
Ако желаете да наемете или управлявате по договор в съответствие със зонирането на комплекса някои от помещенията, моля, заявете писмено Вашия интерес с кратко представяне на Вашето дружество и конкретните Ви намерения за работата си в нашия комплекс. След това, във взаимно удобно време ще се срещнем, за да обсъдим конкретните възможности.
Окончателният размер на площите за всяка от зоните подлежи на прецизиране в хода на преговорите.
1. Ресторант „Син салон”:
- на две нива с площ от 2314 кв.м + 411 кв.м общи части;
- с две тераси - на партер и етаж +1;
- обособена голяма лятна градина със сцена и детски кът - с обща площ 828 кв.м.;
- покривна тераса със скай бар - 280 кв.м.
2. Ресторант „Червен салон” с обособена Виенска сладкарница:
- на две нива - 1012 кв.м и общи части - 316 кв.м;
- с две външни тераси - на етажи +1 и +2.
3. Бистро
- площ - 422 кв.м и общи части - 94 кв.м;
- с покрив от остъклен атриум;
- в югоизточната част, с панорама към морето и известния и от БТВ фонтан, създаден от Кирил Шиваров.
4. Закрит детски център - Партер (до бистрото)
- площ - около 100 кв.м.
5. Винарна - Сутерен
- площ - 360 кв.м и общи части - 80 кв.м.
6. АРТ галерия – Партер
- площ - 180 кв.м.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ НА ПЛОЩИТЕ
В този раздел имате възможността да прегледате планове, които ще ви представят разпределението и функциите на площите в комплекс Морско казино.

Влизане

Изгубена парола?